Ziekte

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan voor half negen door aan de groepsleerkracht van uw kind. U kunt hiervoor ook een briefje meegeven of even bellen naar de school: ‘s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur; ‘s middags tussen 12.30.uur en 13.00 uur.

(0348-444000. Tijdens de lesuren kunnen leerkrachten hun groep niet verlaten om u te woord te staan. Afspraken met huisarts, tandarts of andere specialisten a.u.b. zoveel mogelijk buiten de schooltijden maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.