Beeldmateriaal

De Kalisto-scholen hebben een protocol voor het gebruik van foto’s, video- en filmopnames van leerlingen.

De belangrijkste regels uit het protocol zijn:
  • voor gebruik van foto’s, video en filmopnames van uw kind voor onderwijskundige doeleinden (intern en extern) vragen wij geen toestemming. U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Hiervoor is op school een standaardformulier beschikbaar.
  • bij publicatie van foto’s en werk van leerlingen worden uitsluitend de voornamen vermeld.
  • als foto’s, video- of filmopnames op school genomen, worden gepubliceerd/vertoond voor niet-onderwijskundige doeleinden, worden de ouders vooraf ingelicht. De ouders kunnen vervolgens bezwaar aantekenen als ze niet willen dat beelden van hun kind worden gepubliceerd en/of vertoond.
  • in ieder geval zal geen openbaarmaking plaatsvinden van gemaakte foto’s, video- filmopnames waarbij schending van privacy plaatsvindt. Dit is ter beoordeling van de schoolleiding onder verantwoordelijkheid van het Kalisto- bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.