Beweegteam Harmelen

Beweegteam Harmelen werkt zowel onder schooltijd als na schooltijd aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen. Dit gebeurt door middel van het lesprogramma Lekker in je Lijf! en door het aanbieden van activiteiten waarbij kinderen gaan bewegen.

Voorbeelden van activiteiten van het Beweegteam zijn:

Jungle Fun,

Rollerdisco,

Gyminstuif,

Kroonloop

en natuurlijk de jaarlijkse sportdagen.

 Naast al deze activiteiten zorgen de vakleerkrachten ervoor dat de kinderen goed bewegingsonderwijs krijgen.

De combinatiefunctionarissen sport, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en stagiaires van het CIOS in Arnhem zetten zich samen in voor het Beweegteam Harmelen. Binnen het cluster Harmelen zijn basisschool de Notenbalk, basisschool de St. Bavo, tennisvereniging TRIAQ en Schoolsport Harmelen via het Beweegteam verbonden.

 

Heeft u vragen en/of tips voor het Beweegteam? Stuur een e-mail naar: rick@beweegteamharmelen.nl

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.