Brede School Harmelen

Sinds 2001 zijn in Harmelen verschillende partijen betrokken bij de Brede School Harmelen.

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. De missie van de Brede School in Harmelen is: Het verbreden en verdiepen van de ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Naast inhoudelijke activiteiten betekent dit dat er voor ouders ook een mogelijkheid is om gebruik te maken van voor-, tussen- en naschoolse opvang. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders. (informatie hierover bij TSO, Buitenschoolse opvang en Naschoolse activiteiten)

De kernpartners:
 • In Harmelen zijn vier basisscholen, te weten de Notenbalk de St. Bavoschool, de Fontein, en de Horizon, verdeeld over de denominaties Katholiek, Protestants Christelijk en Openbaar. Alle vier de basisscholen werken actief mee aan de samenwerking in het Brede Scholen overleg,
 • KMN Kind & Co
  Deze instelling is betrokken bij opzet en invulling van tussen schoolse opvang en de naschoolse activiteiten. Verder bieden zij, net zoals andere  organisaties in het dorp, kinderopvang, peuterspeelzaal mogelijkheden en voorschoolse en/of naschoolse opvang.
 • Gemeente Woerden
  De gemeente Woerden voert de regie in diverse kernen.

 

Daarnaast wordt er samengewerkt met andere partners op diverse terreinen.

Hierbij kan men denken aan:

 • Beweegteam en combinatiefunctionarissen
 • Bibliotheek
 • GGD
 • Sportverenigingen , sportcommissie
 • Centrum voor Jeugd en gezin
 • Natuur en Milieu educatie (de Kieviet)
 • Parochie (katholiek onderwijs)
 • KUVO
 • Samenwerking met de plaatselijke bedrijven voor een techniekdag
 • Veilig verkeer Nederland
 • Jeugd EHBO

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.