BSO – Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

Wij hebben gekozen voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed.

KMN Kind en Co verzorgt de VSO en NSO voor KBs de Notenbalk

Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing. Ouders kunnen informatie inwinnen bij KMN Kind & Co, Postbus 250, 3430 AG Nieuwegein.

( 030-6958469 of email; info@kmnkindenco.nl

Voor informatie over tussen schoolse opvang; zie onder T .

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.