Cito

Jaarlijks nemen onze leerlingen in alle groepen deel aan meerdere landelijk genormeerde toetsen. Deze zijn van het CITO en worden aanvullend gezien op het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Voor de totale score van de CITO eindtoets in groep 8 wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde standaardscores die variëren van 500 (zeer…

Lees verder

Verkeersexamen

In samenwerking met de plaatselijke politie organiseert 3VO afdeling Harmelen medio april voor alle leerlingen van groep 7 een praktische- en theoretische verkeersproef. Bij voldoende punten krijgen de leerlingen een diploma.

Lees verder

Kinderpostzegels

De kinderpostzegelactie start dit jaar op woensdag 24 september. De kinderen van groep 7 en 8 doen hier aan mee. Vanaf de tweede week in november kunt u uw bestelling verwachten. Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het…

Lees verder

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit is bedoeld om hun taakbesef te helpen ontwikkelen, te leren plannen en zelfstandig om te leren gaan met problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Huiswerk is extra en geen vervangende leerstof. Als uw kind door omstandigheden geen huiswerk heeft kunnen maken,…

Lees verder