Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Onze MR bestaat uit zes gekozen leden: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en…

Lees verder

Buiten gym

Het heerlijke weer van afgelopen week zorgde ervoor dat Rick met alle klassen buiten is gaan gymmen. De kinderen vonden het super en ze hebben hun slagbal- softbalvaardigheden weer aardig o[p peil weten te brengen.

Lees verder

Verzekering

Ongevallenverzekering Het College van Bestuur heeft voor alle kinderen van de basisscholen binnen de stichting een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende het verblijf in de school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd…

Lees verder