Ziekte

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan voor half negen door aan de groepsleerkracht van uw kind. U kunt hiervoor ook een briefje meegeven of even bellen naar de school: ‘s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30…

Lees verder

Huisarts, Tandarts, Ziekenhuis

Probeert u afspraken met huisarts, tandarts of andere specialisten a.u.b. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Wilt u als een dergelijk bezoek toch onder schooltijd moet plaatsvinden, een briefje meegeven naar school met de tijden en de reden van afwezigheid?

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van Kalisto is de heer Frank Brouwer en mevrouw Els Rietveld- van Santvoord, werkzaam bij CED, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam. Ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met ( 010-4071599. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur ( 0900-1113111. Bij afwezigheid…

Lees verder

Schoolarts

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er…

Lees verder