Cito

Jaarlijks nemen onze leerlingen in alle groepen deel aan meerdere landelijk genormeerde toetsen. Deze zijn van het CITO en worden aanvullend gezien op het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Voor de totale score van de CITO eindtoets in groep 8 wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde standaardscores die variëren van 500 (zeer laag) tot 550 (bijna foutloos).

De resultaten kunnen soms sterk per groep verschillen, dit is o.m. afhankelijk van de individuele vaardigheden van de leerlingen in de groep. De behaalde score wordt afgezet  tegen het landelijke gemiddelde en wordt vergeleken met het gemiddelde van scholen met dezelfde leerling-populatie. De Intern Begeleider analyseert samen met de groepsleerkrachten de resultaten met als doel om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Deze analyse kan voor ons een aanleiding zijn, daar waar nodig, aanpassingen te maken en methodes te herzien. Ons streefdoel voor de CITO eindtoets is om een score te behalen die minimaal twee punten boven het landelijk gemiddelde ligt.

Landelijk gemiddelde groep 8  De Notenbalk
2009-2010 534,9 540,2
2010-2011 535,1 540,7
2011-2012 535,1 537
2012-2013 534,7 541,4
2013-2014 534,4 533,7
2014-2015 534,8 537,3
2015-2016 534,5 538,6

 

De leerlingen van De Notenbalk stroomden de afgelopen jaren als volgt uit:

 

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

LWOO

VMBO B

 2  1  1
VMBO K

9

 2

7

8

3

VMBO T

6

4

13

4

10

HAVO

7

12

4

7

6

VWO

4

6

3

8

9

GYMNASIUM

2

5

TOTAAL

28

29

29

28

29

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.