Contact

Wij gaan er vanuit dat u het belangrijk vindt dat uw kind goed onderwijs krijgt in een school waar een fijne werksfeer heerst. Daarom bent u altijd welkom in onze school. U kunt altijd bij ons terecht met vragen, met suggesties, met uw twijfels, uw zorg en uw kritiek. Alleen in samenspraak met u kunnen onze leerkrachten en directie de kwaliteit en de organisatie van ons onderwijs op peil houden.

Ouders zijn welkom in de school en kunnen ons over elk onderwerp aanspreken. Hierdoor verwachten wij misverstanden te voorkomen en begrip en respect voor elkaars opvattingen te bevorderen. Wij stellen het zeer op prijs als u ons tijdig informeert over bepaalde gebeurtenissen in de huiselijke kring, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gedrag of de leerprestaties van uw kind. Dit helpt ons uw kind beter te begrijpen, op te vangen en te begeleiden.

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind van zeer grote invloed is op de mate waarin zijn onderwijsproces succesvol verloopt. Betrokkenheid thuis, maar ook op school. Een kind dat zijn moeder of vader daadwerkelijk in die school bezig ziet, merkt hoe belangrijk school voor zijn ouders is. De school maakt immers een aanzienlijk deel uit van de leefwereld van hun kind.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.