10 Minuten-gesprek

We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden en betrekken bij de ontwikkeling van uw kind op school. U ontvangt twee  maal per jaar een verslag over uw kind.

Door middel van de kleuren rood, groen en blauw wordt in het rapport van groep 2 t/m 8 aangegeven of de werkhouding en inzet van de betreffende leerling respectievelijk onvoldoende, voldoende of goed is.

Drie keer per jaar worden er 10 minuten gesprekken georganiseerd. De eerste keer in oktober is het een “kennismakingsgesprek”, waarbij de eerste ervaringen gedeeld kunnen worden. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. In februari krijgen de kinderen het eerste rapport, aan de hand van dit rapport worden alle ouders uitgenodigd om met de groepsleerkracht over het kind praten. In juni ontvangen de kinderen hun tweede rapport. Dan worden alleen de ouders uitgenodigd voor een gesprek als daar aanleiding voor is. Ouders kunnen natuurlijk zelf ten alle tijde een gesprek aanvragen, als zij dit wenselijk vinden.

Ook tussentijds, indien zich bepaalde ontwikkelingen voordoen in het leerproces van een leerling, kan het voorkomen dat leerkrachten u uitnodigen op school om u nader te informeren.

Wij verwachten van ouders dat zij een afspraak met ons maken wanneer zij zaken omtrent hun kind met ons willen bespreken. Dit klinkt officieel, maar wij geven er de voorkeur aan om bepaalde informatie niet tussen neus en lippen te bespreken, en zeker niet waar kinderen en andere ouders bij zijn.

De ervaring heeft ons geleerd. dat het moment vlak voor aanvang van de lessen niet het geëigende moment is om inhoudelijke zaken te bespreken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.