Ouderavond

In het begin van het schooljaar is er in iedere klas een informatieavond.

Wij nodigen u uit aanwezig te zijn in het klaslokaal van uw kind, waar de leerkracht informatie geeft over het lesprogramma en overige specifieke zaken van dat leerjaar. Deze avond is met name bedoeld voor uitleg over de leermethodes en u kunt de lesmaterialen bekijken. Ook wordt in algemene zin ingegaan op de wijze waarop we kinderen helpen bij leer- en/of gedragsproblemen.

Op de informatieavond wordt u tevens geïnformeerd over de werkwijze van de Ouderraad en de mogelijkheden van ouderparticipatie op onze school. In de jaaragenda staat vermeld wanneer de ouderinformatieavond wordt gehouden.

Wij organiseren twee kijkavonden per jaar, u kunt zich deze avond door uw eigen kind laten informeren over de vorderingen en werkresultaten. U bent op deze avonden welkom van 18.30 uur tot 19.30 uur om samen met uw kind gemaakt werk te bekijken en lesmateriaal en opdrachten te bespreken. De groepsleerkracht is aanwezig om eventuele vragen over de leerstof te beantwoorden, maar zal geen informatie geven over vorderingen van uw kind. De data vindt u in de jaarplanning.

Daarnaast zijn er diverse klassen mogelijkheden om een deel van de ochtend in de klas te kijken. Hiervoor worden intekenlijsten opgehangen in het begin van het schooljaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.