Ziekmelding

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan zo snel mogelijk door aan de groepsleerkracht van uw kind. U kunt hiervoor ook een briefje meegeven of even bellen naar de school: ’s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur; ‘s middags tussen 12.30.uur en 13.00 uur. ( 0348 – 444 000 ) Tijdens de lesuren kunnen leerkrachten hun groep niet verlaten om u te woord te staan.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.

Probeert u afspraken met huisarts, tandarts of andere specialisten a.u.b. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Wilt u als een dergelijk bezoek toch onder schooltijd moet plaatsvinden, een briefje meegeven naar school met de tijden en de reden van afwezigheid?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.