Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

Een van onze doelstellingen is het leggen van een goede basis voor het volgen van aansluitend vervolgonderwijs. Zodra uw kind in groep 8 komt, zal een belangrijk deel van het schooljaar gericht zijn op het verlaten van onze school en het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zal u daarover uitvoerig informeren en uw kind en u daarbij begeleiden.

De hele procedure kunt u lezen op de site van het samenwerkingsverband www.swvvo-ruw.nl

Met het voortgezet onderwijs bestaat een goede samenwerking. Er vindt zorgvuldige overdracht plaats van de leerling-gegevens naar de ontvangende school van Voortgezet Onderwijs. Wij ontvangen jaarlijks rapportgegevens van de leerlingen die naar Minkema en Kalsbeek uitstroomden, zodat wij een beeld houden van het functioneren op het Voortgezet Onderwijs.

De leerlingen van De Notenbalk stroomden de afgelopen jaren als volgt uit:

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VMBO B 1 2 1 2 1
VMBO K 3 2 1 9 2 7 8
VMBO T 5 7 11 9 6 4 13 4
HAVO 7 7 8 7 7 12 4 7
VWO 4 2 5 1 4 6 3 8
GYMNASIUM 4 7 3 2 2 5
TOTAAL 24 25 30 20 28 29 29 28

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.