Gescheiden ouders

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven.

Onze school hanteert in dit verband de volgende uitgangspunten:
  • het belang van het kind moet gediend worden, wij verwachten dat beide ouders, ondanks de situatie dit ook voor ogen hebben;
  • de school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders;
  • de school gaat er vanuit, dat beide ouders elkaar alle informatie over het kind doorgeven of afspraken hierover vastleggen in het ouderschapsplan;
  • wij gaan ervan uit dat beide ouders het gezag over de kinderen hebben (gezien de wettelijke bepaling hierop);
  • wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te in formeren over de ontwikkeling van hun kind(eren).
  • wanneer er ouderavonden zijn, reserveren wij 1 keer de spreektijd;
  • in de wet (BW. 1 artikel 377 sub b) is vastgelegd dat de ouder die alleen met het gezag c.q. de zorg belast is, gehouden is de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind.
  • De school verstrekt geen informatie die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.
  • Voor de school is het van belang dat de gewijzigde adresgegevens van ouders doorgegeven worden.

De nieuwsbrief en de schoolgids worden digitaal verspreid. Ouders die dit willen ontvangen geven het e-mailadres door aan de directie. Het rapport, de klassenkrant en losse brieven gaan mee met het kind, ongeacht bij welke ouder dit kind die dag is. Het is aan ouders om een afspraak te maken hoe dit aan elkaar doorgegeven wordt. Wij zijn bereid om het rapport en andere brieven te kopiëren zodat beide ouders deze gegevens kunnen hebben en gaan hiertoe over als de ouder dit zelf kenbaar maakt aan de directie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.