Hoofdluis

Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u deze dag erop letten dat uw kind geen gel of met een ingewikkeld kapsel naar school komt! Mocht er in de klas van uw kind(eren) hoofdluis geconstateerd zijn, dan zal er bij de ingang van de klas een poster worden opgehangen. Als na hercontrole blijkt dat er geen luizen meer zijn zal de poster worden verwijderd. Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), dan vragen wij u dit nog dezelfde dag te melden aan de groepsleerkracht. Informatie over de bestrijding van hoofdluis is verkrijgbaar bij de GGD, internet en drogist.

bron: www.rivm/nl 

Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen.

In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en                er ontstaat ook geen resistentie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.