Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit is bedoeld om hun taakbesef te helpen ontwikkelen, te leren plannen en zelfstandig om te leren gaan met problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Huiswerk is extra en geen vervangende leerstof. Als uw kind door omstandigheden geen huiswerk heeft kunnen maken, ontstaat er geen achterstand ten opzichte van de andere leerlingen. De hoeveelheid huiswerk neemt in de loop van de tijd toe, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het leren werken met plannen van huiswerk vormt een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. U als ouder speelt een nog grotere rol dan de leerkracht bij het leren plannen van huiswerk en zorg dragen dat het huiswerk op tijd weer ingeleverd wordt. Wij hopen dat u iedere week een aantal momenten inplant waarin u samen met uw kind de planning van de komende week afstemt.

Groep 6

Deze groep werkt nog niet met een agenda, maar met een door de leerkracht ontworpen kalender. De kinderen vullen samen met de leerkracht op een vaste dag in de week de kalender in.

Groep 7 en 8

Kinderen krijgen op vaste dagen huiswerk. Ook voor het maken van projecten zullen zij thuis extra aan het werk zijn.

Om de kinderen in het planproces van het huiswerk nog beter te kunnen begeleiden, hebben wij de voorkeur voor de planagenda van www.mijnwerkplekje.nl. Tijdens de informatieavond aan het begin van dit schooljaar krijgen alle ouders van groep 7 en 8 informatie over de planagenda. Het is mogelijk om via school deze agenda te bestellen.

Eén keer per week (door de leerkracht te bepalen dag) wordt deze agenda samen met de kinderen voor de komende week ingevuld. Niet alleen huiswerk maar ook leermomenten voor toetsen maandsluiting, sporttoernooien, data waarop het project ingeleverd moet worden  dan geagendeerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.