Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op scholen. Er is een jaarlijks toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en een vierjaarlijks toezicht dat erg uitgebreid is. Wat de inspectie van de scholen vindt, is openbaar. U kunt de rapporten raadplegen op www.onderwijsinspectie.nl.

Rijksinspectiekantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, 088-6696000

De inspectie kent ook een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Hier kan ieder terecht met klachten over seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Het meldpunt is telefonisch tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief bereikbaar onder 0900-1113111.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.