Internetgebruik

Onze school wil dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te
ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen. Het juiste gebruik van het internet
en e-mail als informatie- en communicatiemiddel is een belangrijke vaardigheid voor kinderen in deze tijd.
Zij moeten leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan.

Leerlingen dienen zich te houden aan afspraken hierover zoals verwoord in een op school aanwezig document, waarin uitgangspunten en afspraken met betrekking tot internetgebruik en e-mail zijn opgenomen. Wij zullen onverantwoord of ongewenst gedrag en/of gebruik (d.w.z. strijdig met de doelstelling en identiteit van de school) zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn. In voorkomend geval wordt personeel en leerlingen hierop aangesproken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.