Maandsluiting

Een oude traditie op de Notenbalk: de maandsluiting. Kinderen uit alle groepen laten hun talenten zien: alleen, in een groepje of met de hele klas. Ze zetten een heuse performance neer: zingen, dansen, acteren, dragen een gedicht voor of bespelen een muziekinstrument. Ouders worden hiervoor uitgenodigd via de INFO.  De kinderen bepalen in overleg met de leerkracht hoe zij het onderdeel van de maandsluiting vorm geven. Je vrij durven te presenteren en trots zijn op je kunnen, staan hierbij centraal.

De maandsluitingen zijn in principe op de vrijdagen. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4)beginnen ’s ochtends om 10.45 uur , de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om 13.15). De maandsluitingen duren ongeveer een uur.  In de info en op de website kunt u lezen welke ouders hierbij uitgenodigd zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.