Mobiele telefoons

Voor het gebruik van mobiele telefoons hebben wij een protocol opgesteld. Het volledige protocol is op te vragen bij de directie.

Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Het kan handig zijn dat ze bereikbaar zijn na schooltijd. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc.. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de kinderen en beleid vastgelegd.

Kinderen die een mobiele telefoon of overige persoonlijke elektronica bij zich hebben, moeten hem bij binnenkomst in de school uitzetten. Pas aan het einde van de schooldag mag buiten het schoolterrein de telefoon en overige persoonlijke elektronica weer worden aangezet. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon en overige persoonlijke elektronica mee naar school. Wanneer de telefoon of overige persoonlijke elektronica kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. Mobiele telefoons en overige persoonlijke elektronica mogen niet meegenomen worden bij door school georganiseerde activiteiten buiten het schoolterrein. (groep 8 kamp, schoolreisje, excursies Als het nodig is om te bellen, vraagt de leerling toestemming aan de leerkracht en kan hij gebruik maken van de telefoon van de school.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.