Ongeluk

Als een kind op school een ongelukje mocht krijgen dan doen wij het volgende:

Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Wij kunnen daarbij terugvallen op de bedrijfshulpverleners binnen de school. Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijkste en bellen u dan onmiddellijk, thuis of op uw werk op.

In overleg met u wordt besloten of dat het kind met u of met een andere ouder naar de dokter of zonodig naar het ziekenhuis gaat. De school houdt in verband hiermee een bereikbaarheidslijst van ouders bij. Wij houden een ongevallenregistratie bij en evalueren dit jaarlijks.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.