Ons team

Onze school heeft 20 medewerkers, waarvan 14 leerkrachten (3 fulltimers en 11 parttimers), 1 remedial teacher, 2 onderwijsassistenten, 1 conciërge, 1 vakleerkracht gymnastiek en twee (duo) directieleden.

teamfoto-2016

Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen: het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie. Enkele teamleden hebben naast hun werkzaamheden als groepsleerkracht een taak bijvoorbeeld als ICT-er, bedrijfshulpverlener of zijn lid van het Zorgteam.

Op onze school wordt de schoolleiding uitgevoerd door;

Meerscholendirecteur: W. Vissenberg

Locatie directeur: T. Goes.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.