Ons gebouw

 De nieuwbouw is klaar!

In januari 2016 zijn we met de kinderen van groep 1 t/m 6 gestart in het nieuwe gebouw. We voelen ons enorm verwend. De lokalen zijn licht en schoon helemaal aangepast aan de normen van deze tijd. De led-verlichting gaat automatisch aan en past zich aan de hoeveelheid licht die van buiten komt.

We hebben nieuw meubilair, zodat de kinderen optimaal zitten als ze aan het werk zijn. Ook alle kasten mochten we nieuw aanschaffen. We hebben er  goed op gelet dat de kleur van het  meubilair past bij het plan van de architect.

Ook op ICT-gebied zijn we klaar voor de toekomst. Elk lokaal heeft een groot touchscreen. De lessen kunnen met behulp van dit screen interactief gegeven worden naar de wensen van  deze tijd. Voor de leerlingen zijn er diverse devices (tablets, laptops e.d.) beschikbaar. Deze werken allemaal draadloos, de wifi voorziet hierin.

We beschikken ook over een mooi speellokaal voor de kleutergroepen, waarin alle spel- en klimmaterialen een plekje hebben. Deze speellokalen zijn voorzien van schuifwanden, zodat we deze ruimte bij schoolvieringen bij de gemeenschapsruimte kunnen betrekken. Dan hebben we een grote ruimte waarin we met alle leerlingen (en ouders) onze maandsluitingen en vieringen kunnen uitvoeren. Ook de licht- en geluidsvoorzieningen die hiervoor nodig zijn, zijn mooi in het gebouw verwerkt.

Groep 7 en 8 passen jammer genoeg nog niet in ons gebouw. Zij zijn gehuisvest in het oude gebouw van de Horizon aan de overkant van ons schoolplein. Zij profiteren al wel van onze ICT-voorzieningen en de gemeenschappelijke ruimtes, op termijn zullen ze ook van de andere voorzieningen gaan profiteren.

Een goed klimaat voor onze leerlingen

Aan de ventilatie in het nieuwe gebouw worden hoge eisen gesteld . Het binnenklimaat (CO2-gehalte) voor de leerlingen wordt daarmee sterk verbeterd. Als uitgangspunt is aangehouden Frisse Scholen klasse B (goed).

Een duurzame school

Duurzaamheid is ook een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe scholencomplex. De gemeente heeft ook hieraan hoge eisen gesteld. Het gebouw moet voldoen aan de scherp verhoogde energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit zoals dat in 2015 van kracht wordt. De school krijgt onder andere een lucht-warmtepomp die de warmte-koeling-ventilatie zal aansturen. Daarmee is dit scholencomplex het eerste gemeentelijke gebouw dat wordt opgeleverd zonder gasaansluiting: Op het dak wordt energie opgewekt via 50 zonnepanelen. Met de schoolbesturen (en eventueel u als ouders en omwonenden) wordt nog onderzocht of het mogelijk is meer zonnepanelen te plaatsen. De schoolbesturen maken het financieel mede mogelijk het hele gebouw van LED-verlichting te voorzien. Door al deze maatregelen worden de energiekosten van het nieuwe complex 70% lager dan van de bestaande vier locaties.

Lichamelijke opvoeding

De lessen voor lichamelijke ontwikkeling worden gegeven in sporthal De Kroon, gelegen op een minuut loopafstand van de school. Bij de grotere sportactiviteiten die enkele malen per jaar plaatsvinden, maken we gebruik van het sportpark Bijleveld, het Koningspark, recreatiecentrum H²O of sporthal De Kroon.

Geschiedenis vorig gebouw

Het Katholiek onderwijs in Harmelen is gestart toen in 1869 de St. Bavoschool geopend werd. Op 12 augustus 1974 werd De Notenbalk geopend. De meeste leerlingen komen uit het centrum van Harmelen en uit de zuidelijk gelegen wijken Plan Adriaan, Mauritshof en Hofwijk. Ons leerlingenaantal schommelt tussen de 215 en 235 leerlingen. Het gebouw van de Notenbalk bevat acht lokalen en een studio. Deze gemeenschappelijke ruimte werd o.a. gebruikt bij vieringen, maandsluitingen, lessen handvaardigheid en als overblijfruimte. De gang bij de lokalen van groep 5 en 6 was in gebruik als computerlokaal/ documentatieruimte. In de binnenpatio’s van de school lagen twee tuinen, waarvan de grootste werd gebruikt als schooltuin voor de leerlingen van groep 5. De kleinere patio bood als siertuin bij goed weer een prettig plekje voor de leerkrachten om even te pauzeren. Naast de school lagen de speelpleinen, één voor de kleuters, waar een hek omheen geplaatst was en één voor de overige groepen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.