Visie – Toonladder

Een notenbalk vol verschillende noten

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. De Notenbalk is een katholieke basisschool. Wij vallen onder het bestuur van de scholenstichting Kalisto.

Wij zien de school als een plaats om samen te zijn, samen te werken, leren en samen plezier te maken. Daar is een goede sfeer voor nodig, waarin ieder zich veilig voelt. Daarom staat wederzijds respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bij ons hoog in het vaandel. De naam van onze school, “de Notenbalk”, heeft voor ons een speciale symbolische betekenis. Een toonladder bestaat uit acht noten, die op een notenbalk staan uitgeschreven. De noten van verschillende hoogte en duur lijken willekeurig door elkaar te staan, maar ze klinken als eenharmonieus geheel, b.v. in een lied of in een muziekstuk.

‘De Notenbalk’ is ook als een muziekstuk. De acht basisgroepen (noten) vormen in werkelijkheid een harmonieus geheel, waaraan elke groep met haar eigen ‘klankkleur’ een bijdrage levert om de schoolloopbaan van ieder kind tot een welluidend lied te maken.

KBs de Notenbalk…..net een toontje hoger!

Vanuit deze missie werken wij aan de hieronder beschreven basisvisie.

Basisschool de Notenbalk is een Vreedzame School die kinderen onderwijs biedt in een krachtige leeromgeving. Een leeromgeving waarin kinderen met respect voor verschillende meningen en overtuigingen van en met elkaar leren. Leerlingen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, talenten, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen herkennen, gebruiken en ontwikkelen. Zij kunnen zich daardoor vol vertrouwen zelfstandig en zelfredzaam bewegen in de maatschappij. Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, uitgaande van zijn of haar capaciteiten. We willen kinderen laten leren voor het leven, niet voor een toets. We willen ze voorbereiden op ‘de echte wereld’, zodat ze later leuke en succesvolle levens kunnen leiden als volwassenen. Maar hoe kun je je leerlingen voorbereiden op ‘de echte wereld’ als je niet weet hoe die er over 10 / 25 jaar uitziet?

Welke 21st century skills hebben kinderen nodig?

1. Probleemoplossend vermogen en kritisch denken;

2. Samenwerken;

3. Aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met verandering;

4. Proactiviteit en ondernemerschap;

5. Effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie;

6. Analytisch vermogen;

7. Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht.

(Tony Wagner; boek The Global Achievement Gap)

Binnen ons onderwijsaanbod werken we hier actief aan.

De basis voor onze missie is onze ‘gouden driehoek’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.