Schooltijden

De schooldeur gaat voor de groepen 1 t/m 8 om 08.20 uur open. Dat wordt kenbaar gemaakt door de bel.  Er is vanaf 15 minuten voor het begin van de lessen toezicht op het schoolplein door één van de teamleden. Het is prettig als uw kind niet eerder dan dat moment op school aankomt. Tenminste 5 minuten voor tijd gaat de schoolbel nog een keer en gaat iedereen rustig naar binnen gaan. De leerlingen weten dat ze in de klas even iets mogen doen tot de les begint.

Dag
Maandag 8.30 – 14.15
Dinsdag 8.30 – 14.15
Woensdag 8.30 – 14.15
Donderdag 8.30 – 14.15
Vrijdag 8.30 – 14.15

Ouders zijn welkom in de klas maar liefst niet voor schooltijd. Na schooltijd bent u altijd van harte welkom.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben ochtendpauze van: 10.00 tot 10.15 uur of van 10.15 – 10.30 uur. De leerlingen van de groepen 1 en 2 spelen ’s morgens en ’s middags op wisselende tijden. Tijdens de ochtendpauze spelen alle kinderen buiten. Ze mogen niet naar binnen gaan, tenzij er toestemming is gegeven door de leerkracht die op het plein aanwezig is.

Na afloop van de middag worden de kleuters door de leerkracht naar de deur begeleid. De overige leerlingen gaan zelfstandig naar buiten.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.