Ouderbijdrage

In hoofdstuk 7 vindt u een uitleg over de ouderbijdragen van De Notenbalk. In de jaarvergadering van de Oudervereniging is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 44,– per kind. Tevens vragen wij u een extra vrijwillige bijdrage van € 6,= per kind voor het bekostigen van extra culturele activiteiten.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging in oktober van het lopende schooljaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.