Nieuwe leerlingen

Kennismaken
Wanneer u belangstelling heeft voor een plaats op onze school kunt u contact opnemen met de directie (0348 – 444 000) en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het schoolgebouw.

Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor De Notenbalk, vraagt de directie u een aanmeldingsformulier in te vullen. De gegevens worden dan opgenomen in onze administratie en uw kind wordt op de lijst geplaatst. De officiële inschrijving kan wettelijk pas plaatsvinden als uw kind 4 jaar wordt.

Wennen en eerste schooldag
Kleuters worden toegelaten tot de school vanaf de dag waarop zij 4 jaar worden. Indien dit moment vlak voor of tijdens een vakantieperiode valt, wordt in overleg met u een toelatingsdatum afgesproken. Meestal is dit na de vakantieperiode. Voorafgaand aan de definitieve toelatingsdatum is het mogelijk om uw kind maximaal 5 dagdelen te laten wennen in de groep waarin het wordt geplaatst. De minimale leeftijd hiervoor is 3 jaar en 10 maanden. Deze ochtenden/middagen hebben als doel de kinderen kennis te laten maken met de toekomstige leerkracht(en) en de leerlingen uit de groep. De leerkracht neemt van tevoren contact op om een afspraak te maken.

Informatiemap
In de gewenningsperiode krijgt u van de leerkrachten een informatiemapje van de school. Dit mapje bevat o.a. een intakeformulier en informatie over tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Voor kleuters die instromen volgt altijd na een aantal weken een gesprek met de groepsleerkracht van het kind.

Wilt u uw zoon/dochter inschrijven, dan kunt u dat doen middels dit inschrijfformulier.

inschrijfformulier-Notenbalk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.