TSO

Om de TSO op de Notenbalk zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er in samenwerking met de directie, TSO medewerkers en de TSO coördinator afspraken gemaakt. Hieronder hebben we deze afspraken en hoe de TSO georganiseerd is op de Notenbalk voor u op een rijtje gezet.

Algemene regels

* Broodtrommels en bekers/pakjes zijn duidelijk voorzien van naam!

* Snoep, koek, chips, kauwgom, lolly’s … en frisdrank met prik zijn tijdens de TSO niet toegestaan! Wilt u uw kind dit dan ook niet meegeven. Wij vinden het belangrijk dat voor ieder kind dezelfde afspraak geldt.

* Naast brood mag er maximaal 1 extra iets in de broodtrommel van uw kind worden gedaan. MAAR GEEN SNOEP (zie hierboven)

* Het extra’s wordt pas opgegeten als het meegenomen brood en drinken op is, zodat we er zeker van zijn dat uw kind genoeg eet en drinkt.

* Vanuit de TSO wordt iedere dag fruit aangeboden.

* De algemene gedragsregels van school gelden ook tijdens de TSO. Deze kunt u vinden in de schoolgids en het Notenbalk ABC op de website van de school www.bsdenotenbalk.nl

* Op vrijdag is het “tosti dag”. De kinderen nemen dan zelf één boterham mee die in het tostiapparaat kan.

Hoe is de TSO georganiseerd op de Notenbalk?

’s Ochtends bij binnenkomst

Broodtrommel en beker opruimen Broodtrommels en bekers worden ’s ochtends in de daarvoor bestemde TSO manden gezet. Deze staan bij de lokalen. Daar vind u ook de intekenlijst voor het overblijven. Als de lessen beginnen worden de overblijfspulletjes door een overblijfmedewerker in de koelkast gezet.

Start TSO 12.00 uur

De kinderen worden om 12.00 uur vanuit de klas a.d.h.v. de ingevulde TSO lijst opgehaald door een TSO medewerker. Zij nemen ze mee naar de overblijfruimte.

Tijdens het eten

Zodra alle kinderen aanwezig zijn wordt er samen met de kinderen aan tafel gegeten. De kinderen kunnen in alle rust en in hun eigen tempo eten. Tot 12.15 uur blijven alle kinderen aan tafel zitten. Om 12.40 uur worden alle broodtrommels en bekers opgeruimd, zodat ieder kind nog even de tijd heeft om te spelen.

Tijdens het eten worden de kinderen (zo nodig) gewezen op een aantal tafelmanieren, zoals eerst je mond leeg eten voordat je iets gaat vertellen. Tijdens het eten zit je aan tafel en je eet met je mond dicht.

Kinderen worden gestimuleerd om hun broodtrommel zoveel mogelijk leeg te eten en het drinken op te drinken. Indien er iets extra’s in de broodtrommel zit wordt dit als laatste opgegeten. Wanneer een TSO medewerker merkt dat dit extra’s het eetgedrag van uw kind negatief beïnvloedt (brood wordt niet meer opgegeten, het drinken niet opgedronken) zal zij dit extra’s uit de broodtrommel nemen en pas weer geven als de broodtrommel leeg is en het drinken op is.

Na het eten, vanaf 12.15 uur

Vanaf 12.15 uur mogen de kinderen die klaar zijn met eten van tafel. Ze ruimen hun eigen afval, broodtrommel en beker op en mogen gaan spelen.

Kinderen kunnen kiezen uit binnenspelen en/of buitenspelen.

Binnen kunnen kinderen o.a. kiezen uit: gezelschapsspelletjes, lezen, knutselen, tekenen…….Ook worden door de TSO medewerkers creatieve activiteiten georganiseerd waaraan kinderen regelmatig deel kunnen nemen.

Buiten kunnen kinderen gebruik maken van de spelmaterialen vanuit de Sportsterrenkist. En  verder o.a. kiezen uit: voetballen, verstoppertje spelen, krijten, steltlopen, touwtje springen…. Ook hier worden regelmatig door de TSO medewerkers of de combinatiefunctionaris activiteiten georganiseerd waaraan kinderen vrijblijvend kunnen deelnemen.

Het laatste kwartier

Alle TSO kinderen gaan naar buiten.

De spullen van de TSO worden opgeruimd.

De leerlingen van 1 – 2 spelen op het kleuterplein onder begeleiding van 1 leerkracht.

De leerlingen van 3 – 8 spelen op het grote plein onder begeleiding van min. 2 leerkrachten.

Om 12.55 uur gaat de bel en gaan alle kinderen naar binnen.

Vragen over de TSO?

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn over de TSO, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Brasser, de TSO coördinator op de Notenbalk. Zij is op overblijfdagen telefonisch te bereiken op 06-48691566. Op de Notenbalk is zij aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Via de mail is ze bereikbaar onder notenbalk@kmnkindenco.nl

De administratie en financiële afhandeling wordt verzorgd door KMN Kind & Co. Voor vragen over betaling en ingestuurde aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij: Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. TSO Administratie, Antwoordnummer 2446, 3430 VB Nieuwegein Tel. 030-6958469 of 030-600 4751, E-mail: tso@kmnkindenco.nl  Website: http://www.kmnkindenco.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.