Ouderbijdrage

Basisonderwijs is toch gratis? Dat is zeker waar.

Een aantal activiteiten echter, o.a. Schoolreis, Schoolfeest, Sinterklaas, Carnaval, Kerst, Pasen, Sportieve en extra culturele activiteiten, Musicals van de kleuters en groep 8, valt niet onder het regulier bekostigde lesprogramma of budget. Toch maken deze dingen een belangrijk en zeer wenselijk deel uit van ons jaarprogramma en de schoolorganisatie.

Om al deze activiteiten te organiseren is natuurlijk geld nodig. Om die reden vraagt het bestuur van de oudervereniging alle leden om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. De OR gaat ervan uit dat u als lid van deze vereniging de gevraagde bijdrage voldoet.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens jaarvergadering van de oudervereniging vastgesteld.

Tevens vragen wij u een extra bijdrage van € 6,- per kind voor het bekostigen van culturele activiteiten. Dit bedrag wordt gebruikt om een extra impuls te geven op het gebied van kunst en cultuureducatie, bijvoorbeeld een extra museumbezoek, of een workshop in het thema van het jaarlijkse schoolproject. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de vrijwillige ouderbijdrage geïnd.

Het bankrekening nummer voor de ouderbijdrage is: IBAN NL 93 RABO 3253 09 027 t.n.v. O.R. De Notenbalk.

Het mag duidelijk zijn dat betalen van de ouderbijdrage geen voorwaarde is om toegelaten te worden tot onze school of leidt tot uitsluiting van deze activiteiten.

Hoewel de bijdragen niet verplicht zijn vragen wij u toch dringend om uw begrip en medewerking. Door het storten van deze twee geldbedragen helpt u mee met dat stukje van onze school in stand te houden, dat onze school zo speciaal maakt voor alle kinderen. Mocht u problemen hebben met de ouderbijdrage, dan kunt u dat, mits tijdig, met de penningmeester van de oudervereniging bespreken. De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad in het ouderbijdragenfonds.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.