Klassenouder

Jaarlijks vraagt de groepsleerkracht één of twee ouders de taak van klassenouder op zich te nemen.

Ouders, die geïnteresseerd zijn in deze taak kunnen zich bij de start van het nieuwe seizoen hiervoor opgeven via de ouderhulpbrief. De klassenouder helpt de leerkracht op die vele onverwachte momenten dat een extra handje in de groep graag wordt aanvaard. De klassenouder kan tegelijk ook een schakel vormen tussen de ouders van die groep en de school.

Soms vraagt een leerkracht of de klassenouder namens hem of haar enkele ouders wil benaderen; soms ook hoort de klassenouder van andere ouders bepaalde vragen of opmerkingen, waarvan het zinvol is dat deze met de leerkracht of de schoolleiding besproken worden. Vanwege de specifieke taak is de klassenouder als vanzelfsprekend te gast tijdens festiviteiten, het schoolreisje en de verjaardag van de leerkrachten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.