Ouderhulp algemeen

Ouderhulp is voor ons als schoolorganisatie onontbeerlijk. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet. Het zogenaamde ‘ouderhulpformulier’ ontvangt u bij aanvang van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons kunt ondersteunen.

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten zijn hiervoor WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. Mocht u een beroep moeten doen op de schoolverzekering, dan kunt u zich wenden tot de directie. Het is in ieders belang om de Notenbalk een gezellige, kwalitatief goede, duidelijk georganiseerde en hechte school te houden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.