Stichting Vrienden van De Notenbalk & Sponsorcommissie

vrienden_van_de_notenbalkEind 2008 is er gestart met het inrichten van een sponsorcommissie voor school. Unaniem hadden de initiatiefnemers het doel voor ogen om aanvullende geldmiddelen te wer­ven teneinde het leer- en leefklimaat voor de kinderen structureel te verbeteren. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Stichting Vrienden van De Notenbalk per 15 december 2009.

Er zijn duidelijke richtlijnen en kaders waarbinnen sponsoractiviteiten op een basisschool plaats mogen vinden. De operationele activiteiten van de sponsorcommissie worden gedragen en gesteund door de Oudervereniging, daarnaast hebben de Medezeggenschapsraad en de schooldirectie instemmingsrecht. Zo wordt getoetst of alles wat de sponsorcommissie doet wel binnen de gestelde normen blijft.

De sponsorcommissie richt zich met name op een aantal specifieke doelen: audiovisuele hulpmiddelen, omgevingsverbetering, kunstzinnige vorming, muziekinstrumenten en gereedschap. Voor de financiering van deze doelen benadert de sponsorcommissie sponsoren en fondsen.

De stichting werft “Vrienden van De Notenbalk”, aan hen wordt een bijdrage van  € 25,- per gezin per jaar gevraagd. De bijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen op school.

Via de INFO houden we de ouders op de hoogte, maar de commissieleden kunnen altijd aangesproken worden op de stand van zaken. Kijk ook eens op www.vriendenvandenotenbalk.nl. Onze website is in ontwikkeling en kan dus al uw suggesties gebruiken.

Stichting Vrienden van De Notenbalk

Silvia van Schaik, Karin van Stijn, Tom Groenendaal, Carelle Vos, Tonny Goes, Konrad Eichberger, Patrick Vlooswijk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.