Kinderatelier

Ieder schooljaar worden er een aantal circuitmiddagen georganiseerd waarin workshops worden aangeboden met een uitdagend aanbod voor de leerlingen. Talentontwikkeling staat daarbij centraal, waarbij een beroep wordt gedaan op de verschillende leerstijlen van de leerlingen en leerkrachten.

Lees verder

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

Een van onze doelstellingen is het leggen van een goede basis voor het volgen van aansluitend vervolgonderwijs. Zodra uw kind in groep 8 komt, zal een belangrijk deel van het schooljaar gericht zijn op het verlaten van onze school en het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht…

Lees verder

Brede School Harmelen

Sinds 2001 zijn in Harmelen verschillende partijen betrokken bij de Brede School Harmelen. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. De missie van de Brede School in Harmelen is: Het verbreden en verdiepen van de ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar….

Lees verder

Medicijnprotocol

Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de leerkrachten hun kind op school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om…

Lees verder