Folders

Op de muur naast de ingang van groep 3-4 is een folderwand. U vindt hier folders van externe instanties zoals KMN Kind & CO (overblijven en na schoolse opvang) GGD, jeugdhulpverleners, Samenwerkingsverband Passenderwijs, maatschappelijk werk, Zuwe. Ook staan er enkele folders met betrekking tot leer- en opvoedingsproblemen.

Lees verder

Beeldmateriaal

De Kalisto-scholen hebben een protocol voor het gebruik van foto’s, video- en filmopnames van leerlingen. De belangrijkste regels uit het protocol zijn: voor gebruik van foto’s, video en filmopnames van uw kind voor onderwijskundige doeleinden (intern en extern) vragen wij geen toestemming. U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van…

Lees verder

Aanmelden en Inschrijven

Het is aan te raden nieuwe leerlingen al vroeg aan te melden. Indien u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u een afspraak maken voor een kennismaking. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. U kunt onze school onder lestijd bekijken. Voor kennismaking en aanmelding…

Lees verder

Cito

Jaarlijks nemen onze leerlingen in alle groepen deel aan meerdere landelijk genormeerde toetsen. Deze zijn van het CITO en worden aanvullend gezien op het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Voor de totale score van de CITO eindtoets in groep 8 wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde standaardscores die variëren van 500 (zeer…

Lees verder