Verkeersexamen

In samenwerking met de plaatselijke politie organiseert 3VO afdeling Harmelen medio april voor alle leerlingen van groep 7 een praktische- en theoretische verkeersproef. Bij voldoende punten krijgen de leerlingen een diploma.

Lees verder

Verjaardag en trakteren

Als je jarig bent is het feest. Ook op school, als jij dat wilt!!!! Bij de kleuters en groep 3 mag u bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een “gebitsvriendelijke traktatie”. Bij de leerkracht van uw kind kunt u informeren of alle kinderen…

Lees verder

Uitschrijven

Het uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk (met ondertekening van beide gezaghebbende ouders) en in overleg met de directie plaats. Wij verzoeken u tijdig contact op te nemen. Een uitzondering hierop vormen de leerlingen uit groep 8. De uitschrijving en overdracht van deze leerling wordt door school geregeld. De ouders van…

Lees verder

TSO – Tussenschoolse Opvang (overblijf)

Op onze school is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag over te blijven. Uw kind kan de lunchtrommel en het pauzedrankje ’s ochtends in de TSO mand plaatsen. Ons beleid is, dat er tijdens de lunchpauze niet gesnoept wordt. Dus in de broodtrommel; brood,…

Lees verder