Ongeluk

Als een kind op school een ongelukje mocht krijgen dan doen wij het volgende: Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Wij kunnen daarbij terugvallen op de bedrijfshulpverleners binnen de school. Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijkste en bellen u dan onmiddellijk, thuis of op uw…

Lees verder

Toezicht op de speelplaats

Tijdens de pauze, ’s ochtends vanaf  08.15 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur is er op de speelplaats van groep 3 t/m 6 toezicht door een leerkracht. Als de groepen 1/2 buiten spelen is daar altijd een leerkracht bij aanwezig. Wij vragen u de kinderen vooral niet te vroeg naar…

Lees verder

Stagiaires

Jaarlijks stelt onze school stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs (PABO=opleiding voor leraar) het ROC (Regionaal Opleiding Centrum=opleiding voor klassen- en onderwijsassistent) en het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders=opleiding voor gymleerkracht). De stagiaires zijn één of meerdere dagdelen (soms een hele week) in een groep…

Lees verder

Sponsoring

Extra middelen voor het bekostigen van middelen en voorzieningen die niet uit de reguliere rijks- en gemeentelijke vergoedingen betaald kunnen worden zijn uiteraard van harte welkom. Sponsoring kan gebeuren door adverteren op onze website, vrijwillige giften en sponsoring van activiteiten (materieel en financieel) Onze school is gebonden aan een landelijke…

Lees verder