Ouderhulp

Ouderhulp is voor ons als schoolorganisatie onontbeerlijk. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet. Het zogenaamde ‘ouderhulpformulier’ ontvangt u bij aanvang van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons kunt ondersteunen. Ouders…

Lees verder

Ouderbijdrage

In hoofdstuk 7 vindt u een uitleg over de ouderbijdragen van De Notenbalk. In de jaarvergadering van de Oudervereniging is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 44,– per kind. Tevens vragen wij u een extra vrijwillige bijdrage van € 6,= per kind voor het bekostigen van extra culturele activiteiten. De…

Lees verder

Opvoedkundige hulp

Opvoeden gaat meestal vanzelf. Maar soms roept het vragen op, bijvoorbeeld over zindelijkheid, slapen, ruzies tussen kinderen of grenzen stellen. Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie over de opvoeding dan kunt u  zich als ouder wenden tot de afdeling Jeugd van Altrecht en/of centrum Jeugd en Gezin.

Lees verder