Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op scholen. Er is een jaarlijks toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en een vierjaarlijks toezicht dat erg uitgebreid is. Wat de inspectie van de scholen vindt, is openbaar. U kunt de rapporten raadplegen op www.onderwijsinspectie.nl. Rijksinspectiekantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500…

Lees verder

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit is bedoeld om hun taakbesef te helpen ontwikkelen, te leren plannen en zelfstandig om te leren gaan met problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Huiswerk is extra en geen vervangende leerstof. Als uw kind door omstandigheden geen huiswerk heeft kunnen maken,…

Lees verder

Hoofdluis

Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u deze dag erop letten dat uw kind geen gel of met een ingewikkeld kapsel naar school komt! Mocht er in de klas van uw kind(eren) hoofdluis geconstateerd zijn, dan zal er bij de ingang van de klas een poster…

Lees verder