Fietsen naar school

Kinderen vinden het vaak leuk om op de fiets naar school te gaan. De fietsen moeten in de fietsenrekken worden gezet en gaan op slot. Het schoolplein is wandelgebied, daar fietsen we niet. Gebruik van de stalling is op eigen risico.

Lees verder

Contactpersoon (intern)

De interne contactpersonen zijn:   Sandra Kempen     en André Klarenbeek.         Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en kinderen bij klachten over pedagogisch of didactisch handelen, seksuele intimidatie en pestgedrag.

Lees verder

Calamiteiten

Aan het begin van het schooljaar vragen wij u om uw telefoonnummers en eventuele wijzigingen in uw gegevens weer aan ons door te geven. Deze nummers gebruiken wij voor het opstellen van een noodlijst voor het geval er zich een calamiteit voordoet.

Lees verder