Calamiteiten

Aan het begin van het schooljaar vragen wij u om uw telefoonnummers en eventuele wijzigingen in uw gegevens weer aan ons door te geven. Deze nummers gebruiken wij voor het opstellen van een noodlijst voor het geval er zich een calamiteit voordoet.

Lees verder