Schoolarts

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.

 

Gezondheidsonderzoeken

U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders de direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak geadviseerd wordt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

 

Extra afspraak voor vragen, een onderzoek of gesprek

Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra afspraak te maken bij de GGD. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek. Deze afsprakenvinden plaats in het CJG. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid voor een extra afspraak, als:

  • U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind;
  • Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is;
  • De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD;
  • Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek.In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD.

 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen

Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 4600046.

Meer informatie: www.ggdru.nl

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.