Schooleigendommen

Kinderen gaan niet altijd even zuinig om met schooleigendommen, zoals boeken, schrijfgerei e.d. Kinderen krijgen van school diverse materialen te “leen” om te gebruiken. Bij normale slijtage krijgen de kinderen zonder problemen nieuwe materialen, maar wanneer een kind duidelijk door eigen schuld een schooleigendom (pen, potlood, gum o.i.d.) kwijtraakt of vernielt, dan dient dit vergoed te worden.

Het lijkt ons goed, wanneer u in een dergelijk geval met uw kind praat en het te betalen bedrag niet alleen uit uw portemonnee laat komen, maar het kind hier mede verantwoording voor laat dragen. De achterliggende gedachte hierbij is, de kinderen bewust te maken van de waarde van materialen en dat je daar voorzichtig en zuinig mee omgaat.

De directie hanteert hiervoor een prijslijst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.