Schoolorkest

Voor leerlingen die in redelijke mate een muziekinstrument bespelen bieden wij de mogelijkheid om mee te doen in ons schoolorkest. Het schoolorkest oefent in de periode voor de optredens onder deskundige leiding van Patricia Nijboer. Dit vindt plaats onder of na schooltijd, afhankelijk van de werkdagen van Patricia. Uitvoeringen vinden o.a. plaats tijdens feesten en maandsluitingen. Deelname aan het schoolorkest is vooral gericht op samenspel en niet zozeer om een instrument te leren bespelen. Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via de groepsleerkracht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.