Schoolreisjes en schoolverlaterskamp

De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan in week 37 op schoolreis.

Kleuters: september

Groep vertrek retour  
3 maandag 12 september maandag 12 september  
4 maandag 12 september dinsdag 13 september de rest van de dag vrij
5 dinsdag 13 september woensdag 14 september de rest van de dag vrij
6 woensdag 14 september donderdag 15 september de rest van de dag vrij
7 donderdag 15 september vrijdag 16 september de rest van de dag vrij

 

Groep 8 :gaat op kamp in week 24 van 2017. De kosten voor het schoolverlaters kamp waren in 2015- 2016 €90,–.

Het aantal begeleidende ouders bij de schoolreisjes van groep 1 t/m 7 is afhankelijk van het programma           tijdens de schoolreis. Gesteld wordt om ongeveer 1 ouder op 5 leerlingen mee te vragen en daarnaast                   2 extra ouders voor hand- en spandiensten. Voor een avondprogramma kunnen wij ouders vragen om           alleen de avond te komen. De klassenouder wordt altijd gevraagd om mee te gaan. De ouders die de kleuters iedere week begeleiden naar de gym worden gevraagd. Er worden zowel vaders als moeders gevraagd om te begeleiden. Aan het eind van het schooljaar heeft u zich als ouder hiervoor kunnen opgeven. Houdt u er echter wel rekening mee, dat het mogelijk is dat u een dag en een nacht van huis/ werk bent. Het team zal uiteindelijk beslissen wie er mee gaan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.