Schooltijden

groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
maandagochtend

maandagmiddag

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

woensdagochtend 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur
donderdagochtend

donderdagmiddag

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

08.30-12.00 uur

vrij

08.30-12.00 uur

13.00-15.15 uur

De schooldeur gaat om 08.20 uur open. Ouders van groep 1-2-3 zijn welkom in de klas maar verlaten om 08.30 uur en 13.00 uur het gebouw zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Leerlingen mogen een kwartier voor schooltijd op het plein aanwezig zijn. Vanaf dit tijdstip is er pleinwacht. Na de middagpauze gaan de leerlingen gezamenlijk naar binnen op het teken van de pleinwacht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben ochtendpauze van: 10.00 tot 10.15 uur of van 10.15 – 10.30 uur. De leerlingen van de groepen 1 en 2 spelen ’s morgens en ’s middags op wisselende tijden.

Kinderen die niet overblijven worden vanaf 12.45 uur gebracht.

Na afloop van de ochtend of middag worden de kleuters door de leerkracht naar de deur begeleid. De overige leerlingen gaan zelfstandig naar buiten. Indien u onder schooltijd uw kind komt ophalen (uiteraard na overleg met de groepsleerkracht) , kunt u het beste even wachten in de gang.

Tijdens de ochtendpauze spelen alle kinderen buiten. Ze mogen niet naar binnen gaan, tenzij er toestemming is gegeven door de leerkracht die op het plein aanwezig is.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.