Schoolvakanties

Het vakantierooster wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in overleg met de andere scholen in Woerden. De schoolvakanties worden omstreeks juni bekend gemaakt via onze Info en de website van onze school.

Schoolvakanties  2017-2018 eerste dag laatste dag
Alle leerlingen zijn in het schooljaar 2017-2018 de vrijdagmiddag voorafgaande aan een vakantie vrij.
Herfstvakantie 14-10-2017 22-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018
Paasweekend 30-03-2018 02-04-2018
Koningsdag  27-04-2018
Meivakantie 28-04-2018 13-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Laatste schooldag
Zomervakantie 14-07-2018 26-08-2018
Studiedag (alle groepen vrij) ; woensdag 4 oktober 2017 en dinsdag 3 april 2018

Mocht er in verband met een activiteit een continurooster ingeroosterd worden, dan krijgt u tijdig nadere informatie via de INFO.

Na aftrek van de vakanties, vrije dagen en studiedagen voor het team telt het jaarprogramma van 2017-2018; voor de groepen 1 tot en met 4 950,75 uren onderwijs en voor de groepen 5 tot en met 8 komt dit aantal op 1000 uur.

Op het moment van uitgave van deze schoolgids is het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 nog niet vastgesteld. Het ministerie van OC en W heeft dit rooster nog niet gepubliceerd. U ontvangt dit vakantierooster zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.