Toezicht op de speelplaats

Tijdens de pauze, ’s ochtends vanaf  08.15 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur is er op de speelplaats van groep 3 t/m 6 toezicht door een leerkracht. Als de groepen 1/2 buiten spelen is daar altijd een leerkracht bij aanwezig. Wij vragen u de kinderen vooral niet te vroeg naar school te laten gaan. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade tijdens het vroegtijdige verblijf op de speelplaats. Na schooltijd is er geen toezicht meer op het schoolplein.

Als een kind op school een ongelukje mocht krijgen dan doen wij het volgende:

  • Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Wij kunnen daarbij terugvallen op de bedrijfshulpverleners binnen de school.
  • Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijkste en bellen u dan onmiddellijk, thuis of op uw werk op.

In overleg met u wordt besloten of dat het kind met u of met een andere ouder naar de dokter of zonodig naar het ziekenhuis gaat. De school houdt in verband hiermee een bereikbaarheidslijst van ouders bij. Wij houden een ongevallenregistratie bij en evalueren dit jaarlijks.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.