TSO – Tussenschoolse Opvang (overblijf)

Op onze school is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag over te blijven. Uw kind kan de lunchtrommel en het pauzedrankje ’s ochtends in de TSO mand plaatsen. Ons beleid is, dat er tijdens de lunchpauze niet gesnoept wordt. Dus in de broodtrommel; brood, drinken, groente en/of fruit en het snoep eruit!

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. Wij zijn van mening dat met deze professionalisering de kwaliteit van de TSO gewaarborgd blijft en daarnaast ook verder wordt ontwikkeld. Tevens is deze professionalisering in lijn met de wens van de overheid. De afspraken tussen de TSO en de school zijn vastgelegd in het Pedagogisch Werkplan. Omdat de TSO valt onder de Wet Primair Onderwijs is de school eindverantwoordelijk voor de TSO.

Vanuit KMN Kind & Co is een medewerker aanwezig die de gang van zaken rond de tussenschoolse opvang coördineert.  Deze coördinator heeft een kindgerichte opleidingsachtergrond en wordt tijdens het overblijven boventallig ingezet. Zij stuurt de vaste groep enthousiaste medewerkers/medewerksters aan die ervoor zorgen dat de kinderen op de overblijfdagen op een veilige en verantwoorde manier kunnen overblijven. De coördinator is Ingrid Brasser, zij is in het pand aanwezig op overblijfdagen tussen 11.00 u. – 14.00 u. en telefonisch bereikbaar onder nr.: 0648691566 en per E-mail: notenbalk@kmnkindenco.nl. Zij is voor u het aanspreekpunt m.b.t. al uw vragen, suggesties en praktische zaken omtrent de TSO.

Om gebruik te kunnen maken van de TSO dient u uw kind van tevoren aan te melden met behulp van het aanmeldingsformulier TSO. De ouders van nieuwe leerlingen van De Notenbalk ontvangen een informatiepakket van de school, hierin zit een folder en een aanmeldingsformulier voor de TSO. Hierin vind u de exacte kosten en de wijze van betaling. Op school zijn de informatiebrochure en het aanmeldingsformulier van de TSO te verkrijgen via de TSO coördinator.

De financiële afhandeling wordt verzorgd door Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. administratie TSO, antwoordnummer 2446, 3430 VB Nieuwegein, 030-6958469.                                           E-mail: mailto:info@kmnkindenco.nl Website: www.kmnkindenco.nl

Wanneer u besluit geen gebruik meer te maken van de TSO dan kunt u de opzegging doorgeven aan de TSO administratie op de afdeling Planning. Per mail: tso@kmnkindenco.nl of per telefoon: 030-6004761.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.