Uitschrijven

Het uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk (met ondertekening van beide gezaghebbende ouders) en in overleg met de directie plaats. Wij verzoeken u tijdig contact op te nemen. Een uitzondering hierop vormen de leerlingen uit groep 8. De uitschrijving en overdracht van deze leerling wordt door school geregeld. De ouders van de leerlingen dienen hun kind aan te melden voor 1 april bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.