Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van Kalisto is de heer Frank Brouwer en mevrouw Els Rietveld- van Santvoord, werkzaam bij CED, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam. Ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met ( 010-4071599.

Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur ( 0900-1113111. Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwenspersoon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij CED beschikbaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.